Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBKT Huyện ủy Bình Lục: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
UBKT Huyện ủy Bình Lục: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát năm 2020

     Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Lục vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.


     Trong thời gian 1 ngày, các học viên là đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ ở trên địa bàn huyện được truyền đạt, nghiên cứu  4 chuyên đề: Những nội dung cơ bản trong công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; công tác giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật trong Đảng.

                         00260.MTS.Still001.bmp

    Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức; nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhất là các đồng chí lần đầu tham gia thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh./.


đài truyền thanh Bình Lục