Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Bình Lục công bố quyết định và trao quyết định bằng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện Bình Lục công bố quyết định và trao quyết định bằng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023
Ngày 5/4/2024, UBND huyện Bình Lục công bố quyết định và trao quyết định bằng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

470_8055.MXF.Still001.jpg

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Xuân Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo các đơn vị có liên quan;  tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn. 

470_8041.MXF.Still001.jpg

Thực hiện Đề án xây dựng NTM nâng cao giai đoạn đoạn 2021-2025, năm 2023 huyện Bình Lục có 6 xã: Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, Đồn Xá, Bồ Đề và La Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM. Để các xã về đích theo đúng kế hoạch, Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao huyện đã chỉ đạo Ban chỉ đạo NTM nâng cao các xã huy động tối đa các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện các công trình, phần việc. Đến nay, cả 6 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, không nợ đọng trong xây dựng cơ bản, không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

470_8047.MXF.Still001.jpg

UBND huyện Bình Lục chỉ đạo UBND các xã tổ chức Lễ  đón Bằng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 theo đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM nâng cao, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.​Trung tâm VH,TT&TT huyện Bình Lục