Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Bình Lục sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
UBND huyện Bình Lục sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06
UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

470_5794.MXF.Still001.jpg

Dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dung, PBT, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ Đề án 06; thành viên Đề án 06, lãnh đạo các hội, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND, trưởng Công an các xã, thị trấn.

Sau 2 năm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Đề án 06 của Thủ tưởng Chính phủ huyện Bình Lục đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 100% xã, thị trấn thành lập được Tổ công tác, Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn. 25 dịch vụ công theo Đề án 06; nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhóm phục vụ phát triển công dân số; 2 Dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗtrợ mai táng phí, trợ cấp mai táng" được triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận và trả kết quả hơn 3000 hồ sơ liên thông; làm sạch 15.875 dữ liệu tiêm chủng; thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp thay thể BHYT cho 55.227 trường hợp.

470_5795.MXF.Still001.jpg

Năm 2024, UBND huyện Bình Lục tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Huyện ủy về thực hiện Đề án 06; chủ động rà soát các nhiệm vụ của Đề án 06 triển khai thực hiện đúng tiến độ; tập trung chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ chưa hoàn thành; thực hiện hiệu quả 2 dịch vụ công liên thông; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng; thực hiện xác minh, đối sánh, làm sạch dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu dân cư đảm bảo các dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống".

470_5789.MXF.Still001.jpg

Nhân dịp này, Bình Lục có 8 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh hà Nam khen thưởng. Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 12  tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06./.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục