Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Bình Lục sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện Bình Lục sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2020

       UBND huyện Bình Lục vừa  tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020.

00394.MTS.Still001.jpg

     9 tháng đầu năm, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19, song với tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện; tình hình kinh tế - xã hội của huyện Bình Lục cơ bản giữ ổn định. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nâng cao giá trị. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1800 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt 100.500 tấn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, từng bước xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2500 tỷ đồng. Thu ngân sách tăng 42% so với cùng kỳ. Hoạt động văn hóa văn nghệ TDTT diễn ra sôi nổi; công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công tiếp tục được triển khai. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân được duy trì; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


     Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã đề ra 16 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, trước mắt tập trung chỉ đạo các địa phương trồng, chăm sóc cây màu vụ đông, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; các xã rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao…


Đài truyền thanh Bình Lục