Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị chuẩn bị các điều kiện để triển khai mô hình “ Phiên chợ” của tình người tư vấn ...

Tuyên truyền, Phổ biến  
UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị chuẩn bị các điều kiện để triển khai mô hình “ Phiên chợ” của tình người tư vấn giới thiệu việc làm, vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện
UBND huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị chuẩn bị các điều kiện để triển khai mô hình “ Phiên chợ” của tình người, tư vấn giới thiệu việc làm, vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện.

477_6057.MXF.Still001.bmp

Theo kế hoạch “phiên chợ" của tình người huyện Bình Lục sẽ được tổ chức ngày 30/03/2024, địa điểm nhà văn hóa trung tâm huyện. Dự kiến sẽ có 215 người  tham dự, trong đó có 85 người đăng ký việc làm và vay vốn. Tại phiên chợ có khoảng 10-12 doanh nghiệp tham gia tư vấn giới thiệu việc làm. Ban tổ chức sẽ kêu gọi từ nguồn xã hội hoá, các tổ chức, cá nhân tặng quà cho con em các gia đình người đã từng chấp hành xong án hình sự, những người có quá khứ lầm lỗi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

477_6054.MXF.Still001.bmp

Để “phiên chợ" của tình người huyện Bình Lục diễn ra theo đúng quy định. UBND huyện Bình Lục chỉ đạo các phòng ban liên quan đẩy mạnh công tác phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức “ Phiên chợ" của tình người diễn ra đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trong quá trình tổ chức. Việc tổ chức tốt “phiên chợ" của tình người thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã đối với những người có quá khứ lầm lỗi với mong muốn chung tay giúp đỡ người đã chấp hành xong án hình sự, những người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội./.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục