Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Bình Lục tổng kết công tác năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
UBND huyện Bình Lục tổng kết công tác năm 2018 – Triển khai nhiệm vụ năm 2019

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đến dự có đồng chí Lê Hồng Quân, UVBTBTU, BTHU; đồng chí Trần Xuân Dũng, PBT, CTUBND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của huyện; các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Năm 2018, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Bình Lục  đã nỗ lực cố gắng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực.  Do đó tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục được ổn định và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 18/18 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; có 14 chỉ tiêu vượt so với cùng kỳ. Năm 2018, toàn huyện đã xây dựng thêm được 25 mô hình tích tụ ruộng đất; duy trì và mở rộng các dự án chăn nuôi bò tại 3 xã Vũ Bản, La Sơn và An Mỹ với quy mô 200 con/lứa. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, có thêm 3 xã An Nội, La Sơn, Mỹ Thọ đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 16 xã. Sản xuất CN-TTCN tăng trưởng khá, đã thu hút thêm 1 dự án đầu tư vào địa bàn, thành lập mới 29 doanh nghiệp. Đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch vùng huyện; đẩy mạnh đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục được duy trì. Năm 2018 có thêm 8 thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa, có trên 90% số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Lĩnh vực an ninh quốc phòng ổn định đã góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, UBND huyện Bình Lục  đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2019, trong đó tập trung vào việc thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Huyện ủy và phát triển kinh tế- xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhân rộng các đề án, các mô hình trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại; tập trung các nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 2019 , huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019./.

 

 

​ 


Đài truyền thanh huyện