Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tập huấn công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2021.

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tập huấn công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2021.
UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn tập huấn công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo năm 2021. Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

01562.MTS.Still001.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí cán bộ sở LĐTBXH tỉnh truyền đạt các kiến thức cơ bản về công tác giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo tại địa phương. Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025. Cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó chú trọng hướng dẫn về cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, nghư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

01565.MTS.Still001.jpg

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ, quy trình khi tiến hành rà soát hộ nghèo, cận nghèo của từng địa phương. Để từ đó làm cơ sở cho huyện thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong thời gian tiếp theo.

Theo kế hoạch, huyện Bình Lục phấn đấu hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo,hộ cận nghèo xong trước ngày 15/12/2021./.​


Đài truyền thanh