Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện tổng kết điều tra kinh tế năm 2021

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
UBND huyện tổng kết điều tra kinh tế năm 2021
Chiều ngày 12/5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Dự có lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Định, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên BCĐ; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

01306.MTS.Still001.jpg

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 ở huyện Bình Lục được thực hiện theo 4 loại hình: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng. Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 so với năm 2017 cho thấy: Toàn huyện có 284 doanh nghiệp, tăng 86,84%, trong đó có 2,71% doanh nghiệp có quy mô lớn; 50 HTX, tăng 28,21% với số lao động bình quân đạt 7,84 người; có 7449 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực dịch vụ, doanh thu bình quân đạt trên 700 triệu đồng; có 78 đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, trong đó đơn vị sự nghiệp giảm 30 đơn vị, hiệp hội tăng 8,33%; có 341 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tăng 27 cơ sở.

01305.MTS.Still001.jpg

Theo đánh giá sơ bộ của Ban chỉ đạo huyện Bình Lục: Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của huyện được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Phương án Tổng điều tra, đảm bảo tiến độ, số lượng, chất lượng. Cuộc Tổng điều tra đã cung cấp thông tin tương đối toàn diện và đầy đủ về thực trạng năng lực sản xuất và xu hướng phát triển của các cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Từ kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Bình Lục quản lý, điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cho từng giai đoạn của từng địa phương, đơn vị.

01804.MTS.Still002 (1).jpg

Nhân dịp, Bình Lục có 6 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được các cấp khen thưởng./.


Đài Bình Lục