Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ"

Tin tức - Sự kiện  
UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ"
Sáng ngày 11/11/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ".

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Long, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Dũng, PBT, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp của huyện.

01552.MTS.Still001.jpg

Tại hội nghị UBND huyện Bình Lục đã thông qua kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ".  Theo kế hoạch, mô hình được triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Đối tượng thực hiện là lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

​​​01635.MTS.Still001.jpg

Để triển khai thực hiện hiệu quả mô hình, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ nội dung các tiêu chí trong thực hiện mô hình, nhấn mạnh đến thực hiện nội dung “6 biết, 5 không, 3 thể hiện"; xây dựng các mẫu thư cảm ơn, xin lỗi, phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân; thực hiện tốt cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, văn hoá công sở; tổ chức đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng HCM về công tác dân vận của chính quyền, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thân thiện, gần gũi, vì nhân dân phục vụ.

01638.MTS.Still001.jpg

Tại hội nghị, UBND huyện đã tổ chức cho các cơ quan, đơn vị ký kết thực hiện nội dung  "6 biết", "5 không", "3 thể hiện"./.


Đài truyền thanh