Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
UBND huyện vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

​Với thông điệp “Sách: Nhận thức- Đổi mới- Sáng tạo"; “Sách cho bạn, cho tôi", các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 đước tổ chức bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4, trọng tâm từ ngày 15/4/2023 đến hết ngày 1/5/2023.

Theo đó, nội dung tổ chức: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền Quyết định số 1862 ngày 4 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam; tổ chức ngày Sách và Văn hoá đọc theo từng chủ đề, nhân rộng mô hình: Tủ sách gia đình; tủ sách dòng họ; tủ sách cơ quan, trường học; tủ sách cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Tổ chức các cuộc thi: Đại sứ Văn hoá đọc; kể chuyện và làm theo sách; xếp sách nghệ thuật; vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sách. Quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng nông thôn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Các hoạt động gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

UBND huyện yêu cầu các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 2 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023 tại huyện, các địa phương, hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo, thư viện công cộng; các ngành, tổ chức hội, đoàn thể nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hoá đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu hướng phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị; đa dạng hoá các hình thức phát hành để đưa sách đến với người sử dụng.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện