Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kỷ niệm 70 năm Ngày truyên thống ngành Kiểm tra Đảng

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kỷ niệm 70 năm Ngày truyên thống ngành Kiểm tra Đảng
Ngày 15/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy  tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

​Tại lễ kỷ niệm, c​ác đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng và đánh giá kết quả đạt được của Ủy ban Kiểm tra các cấp.Thời gian qua, cấp ủy từ huyện đến cở sở của Bình Lục luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp, thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Đội ngũ làm công tác kiểm tra của huyện từng bước trưởng thành về số lượng, chất lượng, đảm bảo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 23 UBKT cấp ủy, với 105 ủy viên. Công tác kiểm tra giám sát của huyện có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng. UBKT các cấp trong huyện đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ được giao. Đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Phát huy kết quả đã được, thời gian tới, Ủy Ban kiểm tra các cấp huyện Bình Lục tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát với phương châm “giám sát mở rộng", “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm". Đổi mới phương pháp công tác sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phát hiện giải quyết hoặc tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc ở cở sở. Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Minh Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​