Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Tin tức - Sự kiện  
Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3
Ngày 16/4/2021, Ủy ban MTTQ huyện  đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân huyện Bình Lục  khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; đồng chí Ngô Thị Khanh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; MTTQ huyện; thành viên Uỷ ban MTTQ huyện.
00379.MTS.Still001 (1).jpg
Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ huyện  đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.  Đã tổ chức 37 hội nghị tại khu dân cư để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của 68 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX.  Hầu hết cử tri tham dự hội nghị đều bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và tín nhiệm cao với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Kết quả, 100% cử tri tham dự hội nghị tín nhiệm 68 người trong danh sách sơ bộ đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX.
00380.MTS.Still001.jpg

Trên cơ sở lấy ý kiến tín nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, các đại biểu phát biểu tham gia ý kiến thảo luận và nhất trí thống nhất đưa ra khỏi danh sách sơ bộ tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 là 14 người.

 Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 54 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo cơ cấu, thành phần. Trong đó, nữ chiếm 51,85%; trẻ tuổi 18,52%; ngoài Đảng 18,52%; tái cử 15/35, chiếm 42,86%.

01381.MTS.Still001.jpg

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần 3, Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Uỷ ban bầu cử HĐND huyện./.

​ 


Đài truyền thanh Bình Lục