Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác phòng chống thiên tai năm 2023

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục tổng kết sản xuất vụ mùa, vụ đông và công tác phòng chống thiên tai năm 2023
UBND huyện Bình Lục tổng kết sản xuất vụ mùa năm 2022, vụ đông năm 2022-2023; tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

477_8710.MXF.Still001.bmp

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện, sản xuất vụ mùa năm 2022, vụ đông năm 2022-2023 đã được UBND huyện và các ngành chuyên môn quan tâm.  Huyện Bình Lục cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra: Diện tích gieo cấy lúa mùa đạt 100,34% kế hoạch, năng suất lúa bình quân đạt 57,2 tạ/ha bằng 104% kế hoạch. Trong sản xuất vụ Đông 2022 - 2023, huyện Bình Lục đã chủ động quy hoạch một số vùng sản xuất cây trồng hàng hoá với quy mô tập trung góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hệ thống công trình thủy lợi tiếp tục được tu bổ, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai.

477_8712.MXF.Still001.bmp

Để thực hiện tốt nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và sản xuất vụ mùa 2023, vụ Đông năm 2023-2024 huyện Bình Lục yêu cầu ngành nông nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức sản xuất đã đề ra. Đối với các xã, thị trấn, trên cơ sở kế hoạch của huyện cần sớm xây dựng và triển khai kế hoạch của địa phương, đảm bảo phù hợp, sát thực tế góp phần đạt về diện tích, năng suất và giá trị./.


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện