Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Bồ Đề tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ Đảng viên và nhân dân thôn 4

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Xã Bồ Đề tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ Đảng viên và nhân dân thôn 4
Đảng ủy- UBND xã Bồ Đề huyện Bình Lục vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ Đảng viên và nhân dân thôn 4

477_3166.MXF.Still001.bmp

Tại buổi đối thoại đã có 08 lượt ý kiến kiến nghị với cấp ủy, chính quyền xã Bồ Đề những vấn đề liên quan đến lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, cơ chế hỗ trợ thôn thông minh trong xây dựng xã NTM kiểu mẫu; hỗ trợ di chuyển các ngôi mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung; giải pháp hỗ trợ cấp tài khoản an sinh cho các gia đình chính sách nhóm người yếu thế; tìm giải pháp liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.Với tinh thần dân chủ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Bồ Đề đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Những vấn đề nhân dân phản ánh thuộc thẩm quyền đã được  làm rõ  tại buổi đối thoại.

477_3163.MXF.Still001.bmp

Thông qua hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân,  kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh để giải quyết và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh, góp phần tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, phấn đấu xây dựng xã Bồ Đề đạt xã NTM kiểu mẫu năm 2025./.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục