Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Hưng Công thực hiện hiệu quả các mô hình tích tụ ruộng đất

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Xã Hưng Công thực hiện hiệu quả các mô hình tích tụ ruộng đất
Những năm qua xã Hưng Công đã thực hiện hiệu quả các mô hình tích tụ ruộng đất, tạo tiền đề để thực hiện các khâu đột phá về sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.


Xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay trên địa bàn xã Hưng Công- huyện Bình Lục  đã tích tụ các diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình trồng hoa ,cây cảnh, cây dược liệu và cây ăn quả ....Các mô hình này hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu  đồng/ năm .Tiếp tục duy trì mô hình trồng dưa trong nhà kính với diện tích 512 m2 và 70 ha diện tích đất mầu với các giống cây hàng hóa như : Ngô , bí xanh , các loại cây mầu khác , giá trị quy hạt ước đạt 69,2 tạ /ha .Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản ước đạt 125 tỷ đồng bằng 125 % so với cùng kỳ . Qua đó đã góp phần đưa  thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 đạt 58 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,82 % , giảm 0,56 % so với cùng kỳ năm 2020

Việc thực hiện hiệu quả các mô hình tích tụ ruộng đất ở Hưng Công đã cho thấy đây là một chủ trương hoàn toàn đúng và phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay nên cần tiếp tục được nhân rộng. Việc thực hiện mô hình đã tạo ra chuỗi giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm dần tập quán canh tác nhỏ lẻ, góp phần tạo cơ sở để sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa. Từ đó tạo điều kiện tối đa cho người nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng và cải thiện đời sống./.

                                                          

                                                                      

 


Đài truyền thanh