Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Tiêu Động xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự”

Tin tức - Sự kiện An ninh trật tự  
Xã Tiêu Động xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự”
Nhằm xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), sáng 30/8, UBND xã Tiêu Động (Bình Lục) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự (ANTT)” tại giáo xứ Tiêu Động Thượng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Bình Lục, xã Tiêu Động cùng đông đảo bà con giáo dân.
Xã Tiêu Động xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự”
Các đại biểu dự hội nghị.

Để mô hình duy trì và phát huy hiệu quả, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn ANTT” tại giáo xứ Tiêu Động Thượng; UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc gồm 18 thành viên. Đồng thời, ban hành các tiêu chí về xây dựng mô hình, như: 100% hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước làng văn hóa và giáo lý, giáo luật của giáo hội.

ANTT được đảm bảo, phấn đấu làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; không gây mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; Giáo xứ thực hiện tốt công tác “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” và đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; có ý thức trong vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; đoàn kết tương trợ trong xóm làng, giúp đỡ gia đình khó khăn.

Xã Tiêu Động xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn an ninh trật tự”
Đại diện công an xã, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và giáo xứ ký kết đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình.

Tại buổi ra mắt mô hình, đại diện công an xã, các ban, ngành, đoàn thể cấp xã và giáo xứ đã ký kết đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về ANTT và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình giáo dân gương mẫu giữ gìn ANTT”./.


Báo Hà Nam