Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Trung Lương ra mắt CLB “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Xã Trung Lương ra mắt CLB “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”
HND  xã Trung Lương, huyện Bình Lục tổ chức ra mắt "Câu lạc bộ (CLB) nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”.
470_1999.MXF.Still001.jpg
CLB “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" xã Trung Lương được thành lập với 14  thành viên là các hội viên nông dân đang tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực trên địa bàn xã và các xã lân cận; đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi từ cấp xã trở lên. CLB được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ quy chế hoạt động của CLB và quy định luật pháp hiện hành. 
470_2011.MXF.Still001.jpg

Tham gia CLB, hội viên được hỗ trợ, tư vấn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; được hỗ trợ khi gặp rủi ro trong sản xuất kinh doanh và trong cuộc sống.  
470_2046.MXF.Still001.jpg
CLB được thành lập nhằm mục đích tập hợp những hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả  trên địa bàn xã Trung Lương và các xã lân cận thành một tổ chức gắn kết; từ đó tạo diễn đàn để các thành viên CLB được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác cùng phát triển.
Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục