Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
24/03/2023
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, thời gian qua, xã Vũ Bản (Bình Lục) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, nỗ lực tạo bước chuyển trong cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
22/03/2023
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các cơ quan báo chí không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số, hướng tới phương thức sản xuất, cung cấp thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa thiết bị, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa nguồn thu.
10/03/2023
Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, điều hành và giảng dạy đã được toàn ngành giáo dục triển khai tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trong quá trình triển khai, ứng dụng CNTT vào giảng dạy, không chỉ vai trò tổ chức các tiết dạy, mà cả sự đổi mới của đội ngũ giáo viên cũng đã được khẳng định.
10/03/2023
Văn phòng Chính phủ đề nghị hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trước ngày 20/3.
22/02/2023
Với mục tiêu “sự hài lòng của khách hàng là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị”, Kho bạc Nhà nước Bình Lục đã không ngừng đổi mới, cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
08/02/2023
Đã đến lúc không thể bàn lùi việc triển khai giải pháp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Đây là thông điệp được đưa ra tại cuộc họp liên ngành bàn về triển khai giải pháp này, do Bộ Tài chính tổ chức mới đây tại Hà Nội.
31/01/2023
UBND huyện Bình Lục vừa triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.
27/12/2022
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.Sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
27/12/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát.
06/12/2022
Xác định CCHC là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, UBND huyện ban hành văn bản số 1060 về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
25/11/2022
Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển, thời gian qua, huyện Bình Lục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.
123
Previous Page 1-15 Next Page