Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền, Phổ biến  
24/03/2023
Sáng ngày 24/3/2023, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện Bình Lục tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân xã Trung Lương.
13/03/2023
Phòng tư pháp huyện Bình Lục phối hợp với UBND xã Hưng Công tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán và nhân dân trên địa bàn xã.
22/02/2023
Thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 là một trong những thông tin quan trọng người dân cần biết để thực hiện. Nắm được những thông tin này giúp người dân tiết kiệm được thời gian và bớt đi một phần về chi phí tại thời điểm khám, chữa bệnh.
16/02/2023
Các thế lực phản động, thù địch với mưu đồ chính trị, thâm thù cá nhân hay lợi ích kinh tế đã phản bội Tổ quốc, phản bội Nhân dân, chà đạp lịch sử và phủ nhận công lao to lớn, đức hi sinh của các lãnh tụ vì nước, vì dân. Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng với giọng điệu phê phán, bài trừ và phủ nhận những công lao, đức hi sinh to lớn đó.
16/02/2023
Trong những năm qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và internet, nhất là các nền tảng mạng xã hội, các thế lực thù địch đã tăng cường tuyên truyền chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các hoạt động tuyên truyền chống phá này càng diễn ra gay gắt vào các thời điểm diễn ra các kỳ đại hội Đảng, bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhằm thu hút những người tò mò, thiếu hiểu biết, thiếu nhạy cảm chính trị theo dõi, chia sẻ.
09/02/2023
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi.
09/02/2023
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP sửa đổi.
30/01/2023
Từ tháng 2/2023, một số chính sách mới, trong đó có các chính sách về việc làm, tài chính có hiệu lực. Quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
27/12/2022
Trước khi sổ hộ khẩu bị "khai tử" từ 1/1 2023, người dân cần làm căn cước công dân gắn chíp, đăng ký tài khoản định danh điện tử hoặc xin giấy xác nhận thông tin về cư trú.
27/12/2022
Hàng loạt các chính sách mới về tiền lương, phụ cấp như điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng vào năm 2023.
08/12/2022
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, tôn giáo là một trong những nội dung chiến lược được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT, TTATXH), tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng coi đó là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
24/03/2023
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, thời gian qua, xã Vũ Bản (Bình Lục) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, nỗ lực tạo bước chuyển trong cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.