Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 THỦ TỤC THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ TÔN GIÁO THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 41 LUẬT TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
2 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
4 Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
6 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
7 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
9 Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Tổ Chức Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
10 Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Tổ Chức Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
11 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Tổ Chức Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
12 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Tổ Chức Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
13 Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Tổ Chức Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
14 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Tổ Chức Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
15 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Tổ Chức Hội Thủ tục hành chính cấp huyện
16 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
17 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
18 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
19 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
20 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
21 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
22 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
24 Xóa đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải Thủ tục hành chính cấp huyện
25 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Lao động TB&XH Thủ tục hành chính cấp huyện
26 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Lĩnh vực Lao động TB&XH Thủ tục hành chính cấp huyện
27 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng Lĩnh vực Lao động TB&XH Thủ tục hành chính cấp huyện
28 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức cá nhân trong nước thành lập Lĩnh vực Lao động TB&XH Thủ tục hành chính cấp huyện
29 Cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, đọa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ đối với cơ sở do tổ chức cá nhân trong nước thành lập. Lĩnh vực Lao động TB&XH Thủ tục hành chính cấp huyện
30 Cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Lĩnh vực Lao động TB&XH Thủ tục hành chính cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page