Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 39 : Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Làm việc Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC Đ/c Định-PCT UBND HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị công bố QĐ Thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ CHQS tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
13:30-17:00 Phiên thứ nhất Đại hội Hội Cựu TNXP huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Nhà văn hoá huyện
14:00-17:00 Dự HN Nghe báo cáo tình hình thực hiện, các giải pháp giải quyết các tồn tại, vướng mắc, tăng cường quản lý cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị xin ý kiến các Sở, Ngành giải quyết một số vụ việc trên địa bàn theo Kết luận của Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải quyết một số vụ việc tại xã Hưng Công và xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (theo Thông báo số 1952/TB-VPUB ngày 20/08/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
08:00-11:30 Phiên khai mạc Đại hội Hội Cựu TNXP huyện nhiệm kỳ 2021-2026 TT HU Nhà văn hoá huyện
14:00-17:00 Dự Hội nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kế hoạch triển khai Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía tây sông Đáy và sông Nhuệ. Đ/c Định-PCT UBND Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa các Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện. Đ/c Chủ tịch UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác sản xuất và mô hình kinh tế Đ/c Bí thư Huyện uỷ Các xã, thị trấn
08:00-11:30 Dự hội nghị Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện quỹ đất bố trí nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đ/c Định-PCT UBND Phòng 203-Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị BTV, BCH Huyện uỷ Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Giao ban TT HU-HĐND-UBND huyện Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/09/2021
14:00-17:00 Làm việc Đoàn giám sát của MTTQ tỉnh giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC Đ/c Định-PCT UBND HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 3
21/09/2021
07:30-11:30 Hội nghị công bố QĐ Thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ CHQS tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
13:30-17:00 Phiên thứ nhất Đại hội Hội Cựu TNXP huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Nhà văn hoá huyện
14:00-17:00 Dự HN Nghe báo cáo tình hình thực hiện, các giải pháp giải quyết các tồn tại, vướng mắc, tăng cường quản lý cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị xin ý kiến các Sở, Ngành giải quyết một số vụ việc trên địa bàn theo Kết luận của Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải quyết một số vụ việc tại xã Hưng Công và xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (theo Thông báo số 1952/TB-VPUB ngày 20/08/2021 của Văn phòng UBND tỉnh) Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 4
22/09/2021
08:00-11:30 Hội nghị nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022 Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
08:00-11:30 Phiên khai mạc Đại hội Hội Cựu TNXP huyện nhiệm kỳ 2021-2026 TT HU Nhà văn hoá huyện
14:00-17:00 Dự Hội nghị Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Kế hoạch triển khai Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trọng tâm là khu vực phía tây sông Đáy và sông Nhuệ. Đ/c Định-PCT UBND Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra thực địa các Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện. Đ/c Chủ tịch UBND huyện
Thứ 5
23/09/2021
07:30-11:30 Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác sản xuất và mô hình kinh tế Đ/c Bí thư Huyện uỷ Các xã, thị trấn
08:00-11:30 Dự hội nghị Sở Xây dựng báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện quỹ đất bố trí nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đ/c Định-PCT UBND Phòng 203-Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
24/09/2021
07:30-11:30 Hội nghị BTV, BCH Huyện uỷ Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Giao ban TT HU-HĐND-UBND huyện Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 7
25/09/2021
...
Chủ nhật
26/09/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...