Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 41 : Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Giao ban Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
08:30-11:30 Dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tham gia tại Công ty TNHH QISDA Việt Nam Đ/c Đức-PCT Công ty TNHH QISDA Việt Nam (Khu CN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, TX. Duy Tiên)
13:30-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025 (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức). Đ/c Đức-PCT Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV TT HU UBND xã Tiêu Động
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị sơ kết mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” cấp huyện, cấp xã Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
08:00-11:30 Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 Đ/c Đức-PCT Nhà văn hoá huyện
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe một số đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Đ/c Định-PCT Hội trường tầng 3 -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 Hội nghị BTV Huyện uỷ làm việc với BTV Đảng uỷ xã Bình Nghĩa về tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị BTV Huyện uỷ làm việc với BTV Đảng uỷ xã Tràng An về tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị giao ban TT HU-HĐND-UBND Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
03/10/2022
08:00-11:30 Giao ban Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
08:30-11:30 Dự diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tham gia tại Công ty TNHH QISDA Việt Nam Đ/c Đức-PCT Công ty TNHH QISDA Việt Nam (Khu CN Đồng Văn IV, xã Đại Cương, TX. Duy Tiên)
13:30-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025 (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức). Đ/c Đức-PCT Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XV TT HU UBND xã Tiêu Động
Thứ 3
04/10/2022
07:30-11:30 Hội nghị sơ kết mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” cấp huyện, cấp xã Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
08:00-11:30 Tập huấn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 Đ/c Đức-PCT Nhà văn hoá huyện
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe một số đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện
Thứ 4
05/10/2022
08:00-11:30 Dự Hội nghị diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022 Đ/c Định-PCT Hội trường tầng 3 -Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam
08:00-11:30 Hội nghị BTV Huyện uỷ làm việc với BTV Đảng uỷ xã Bình Nghĩa về tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị BTV Huyện uỷ làm việc với BTV Đảng uỷ xã Tràng An về tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 5
06/10/2022
08:00-11:30 Dự Họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 6
07/10/2022
08:00-11:30 Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị giao ban TT HU-HĐND-UBND Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 7
08/10/2022
...
Chủ nhật
09/10/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...