Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 50 : Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. (2,5 ngày từ ngày 06-08/12/2021) Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021 Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nhà văn hoá huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy năm 2021 (02 ngày từ ngày 09-10/12/2021) Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
07:30-11:30 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
13:30-17:00 Hội nghị UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và giao Kế hoạch năm 2022. Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021 Đ/c Chủ tịch UBND huyện Bộ CHQS tỉnh
08:00-08:00 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đ/c Đức-PCT Phòng 203-Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
06/12/2021
07:30-17:00 Dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. (2,5 ngày từ ngày 06-08/12/2021) Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT UBND tỉnh
Thứ 3
07/12/2021
...
Thứ 4
08/12/2021
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021 Đ/c Chủ tịch UBND huyện Nhà văn hoá huyện
Thứ 5
09/12/2021
07:30-17:00 Hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy năm 2021 (02 ngày từ ngày 09-10/12/2021) Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
07:30-11:30 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
13:30-17:00 Hội nghị UBND tỉnh triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh và giao Kế hoạch năm 2022. Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT UBND tỉnh
Thứ 6
10/12/2021
08:00-11:30 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2021 Đ/c Chủ tịch UBND huyện Bộ CHQS tỉnh
08:00-08:00 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đ/c Đức-PCT Phòng 203-Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7
11/12/2021
...
Chủ nhật
12/12/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...