Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 44 : Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 HN tập huấn công tác tư pháp năm 2020 cho lãnh đạo, cán bộ các xã, thị trấn Đ/c ĐỊnh - PCT UBND huyện HT tầng 3 nhà B – Huyện ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:30 HN nghe các sở, ngành các huyện, TP BC đôn đốc giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân Đ/c Định - PCT Phòng 203 – UBND tỉnh
13:30-17:00 ĐH liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 Đ/c Định - PCT HT Thành ủy – UBND TP Phủ Lý
14:30-17:00 Họp thành viên ủy ban huyện Đ/c Chủ tịch CPVP HT tầng 3 - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 HN trực tuyến ĐH thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V Đ/c ĐỊnh - PCT UBND huyện Phòng họp tầng 2 – Trụ sở VNPT Hà Nam
14:00-17:00 Giao ban công tác tuần CPVP HT tầng 3 - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/10/2020
...
Thứ 3
27/10/2020
07:30-11:00 HN tập huấn công tác tư pháp năm 2020 cho lãnh đạo, cán bộ các xã, thị trấn Đ/c ĐỊnh - PCT UBND huyện HT tầng 3 nhà B – Huyện ủy
Thứ 4
28/10/2020
08:00-10:30 HN nghe các sở, ngành các huyện, TP BC đôn đốc giải quyết các vụ việc kiến nghị, phản ánh của công dân Đ/c Định - PCT Phòng 203 – UBND tỉnh
13:30-17:00 ĐH liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025 Đ/c Định - PCT HT Thành ủy – UBND TP Phủ Lý
14:30-17:00 Họp thành viên ủy ban huyện Đ/c Chủ tịch CPVP HT tầng 3 - UBND huyện
Thứ 5
29/10/2020
...
Thứ 6
30/10/2020
08:00-11:30 HN trực tuyến ĐH thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V Đ/c ĐỊnh - PCT UBND huyện Phòng họp tầng 2 – Trụ sở VNPT Hà Nam
14:00-17:00 Giao ban công tác tuần CPVP HT tầng 3 - UBND huyện
Thứ 7
31/10/2020
...
Chủ nhật
01/11/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...