Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 25 : Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:00 Dự khai mạc Hội thi pháp luật về DQTV Đ/c Định-PCT Nhà văn hoá thị xã Duy Tiên
08:30-11:30 HN triển khai đón người lao động Hà Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương HT tầng 5 - Sở LĐ TBXH
14:00-17:00 Hội nghị về công tác cán bộ Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà B - Huyện ủy, nhà văn hoá
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp dân Đ/c Bí thư Huyện uỷ Trụ sở tiếp công dân
07:30-11:30 HN tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 HT UBND tỉnh
10:00-11:30 Dự bế mạc Hội thi pháp luật về DQTV Đ/c Định-PCT Nhà văn hoá thị xã Duy Tiên
13:30-17:00 HN thảo luận các dự thảo NQ của Tỉnh uỷ và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị triển khai lậpQuy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Phòng họp tầng 2-Sở KHĐT
14:00-15:00 Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng TC-KH huyện HT tầng 3 phòng TCKH
16:00-17:00 HN BTV tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy v/v thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tỉnh uỷ
08:00-17:00 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ,cơ quan trung ương và địa phương Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tỉnh uỷ
07:30-11:30 Hội nghị nghe các cơ quan, các xã, thị trấn báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 HT tầng 3 - nhà B - Huyện ủy
07:30-11:30 HN sơ kết 5 năm thực hiện KL số 120-KL/TW về việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Tỉnh ủy HT tỉnh uỷ
08:00-11:00 Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 HT tầng 3 - BCH Quân sự huyện
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 HN giao ban Thường trực Huyện ủy - TT HĐND - Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/06/2021
07:30-11:00 Dự khai mạc Hội thi pháp luật về DQTV Đ/c Định-PCT Nhà văn hoá thị xã Duy Tiên
08:30-11:30 HN triển khai đón người lao động Hà Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương HT tầng 5 - Sở LĐ TBXH
14:00-17:00 Hội nghị về công tác cán bộ Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà B - Huyện ủy, nhà văn hoá
Thứ 3
15/06/2021
07:30-17:00 Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp dân Đ/c Bí thư Huyện uỷ Trụ sở tiếp công dân
07:30-11:30 HN tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 HT UBND tỉnh
10:00-11:30 Dự bế mạc Hội thi pháp luật về DQTV Đ/c Định-PCT Nhà văn hoá thị xã Duy Tiên
13:30-17:00 HN thảo luận các dự thảo NQ của Tỉnh uỷ và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị triển khai lậpQuy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 Phòng họp tầng 2-Sở KHĐT
14:00-15:00 Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng TC-KH huyện HT tầng 3 phòng TCKH
16:00-17:00 HN BTV tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy v/v thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 4
16/06/2021
07:30-17:00 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tỉnh uỷ
08:00-17:00 Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ,cơ quan trung ương và địa phương Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5
17/06/2021
07:30-17:00 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tỉnh uỷ
07:30-11:30 Hội nghị nghe các cơ quan, các xã, thị trấn báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án. Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 6
18/06/2021
07:30-11:30 Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 HT tầng 3 - nhà B - Huyện ủy
07:30-11:30 HN sơ kết 5 năm thực hiện KL số 120-KL/TW về việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Tỉnh ủy HT tỉnh uỷ
08:00-11:00 Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021 HT tầng 3 - BCH Quân sự huyện
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” Phòng 320-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 HN giao ban Thường trực Huyện ủy - TT HĐND - Lãnh đạo UBND huyện Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 7
19/06/2021
...
Chủ nhật
20/06/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...