Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd huyện

Tuần 22 : Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ đối với BTV Huyện uỷ, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác quản lý đầu tư- xây dựng các dự án công trình trên địa bàn tỉnh. TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị "Tổng kết các kỳ thi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022". Đ/c Định-PCT Hội trường tầng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo
08:00-11:30 Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)-HĐND huyện Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
08:00-11:30 Tổ công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn Đ/c Định-PCT HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa năm 2021, vụ Đông 2021-2022. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2022, vụ Đông 2022-2023. Lãnh đạo UBND huyện HT tầng 5, nhà A, Sở NN&PTNT
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Lãnh đạo UBND huyện HT tầng 3, nhà A Công an tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị thảo luận báo cáo phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy
14:00-17:00 Dự buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra trách nhiệm của UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2021. Lãnh đạo UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị triển khai kế hoạch mô hình chi bộ kiểu mẫu và kế hoạch tổ chức cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 (Dự kiến) TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy
14:00-17:00 Hội nghị xin ý kiến các phòng ban về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục Lãnh đạo UBND huyện Phòng KTHT HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự hội nghị nghe báo cáo tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
09:00-11:30 Hội nghị thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán số 03 tại huyện Bình Lục Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị giao ban TT HU-HĐND-UBND Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/05/2022
14:00-17:00 Hội nghị triển khai quyết định kiểm tra của BTV Tỉnh uỷ đối với BTV Huyện uỷ, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 28/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác quản lý đầu tư- xây dựng các dự án công trình trên địa bàn tỉnh. TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 3
24/05/2022
08:00-11:30 Hội nghị "Tổng kết các kỳ thi năm 2021 và triển khai nhiệm vụ các kỳ thi năm 2022". Đ/c Định-PCT Hội trường tầng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo
08:00-11:30 Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)-HĐND huyện Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
08:00-11:30 Tổ công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân trên địa bàn Đ/c Định-PCT HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Mùa năm 2021, vụ Đông 2021-2022. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2022, vụ Đông 2022-2023. Lãnh đạo UBND huyện HT tầng 5, nhà A, Sở NN&PTNT
14:00-17:00 Hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Lãnh đạo UBND huyện HT tầng 3, nhà A Công an tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị thảo luận báo cáo phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025 TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy
14:00-17:00 Dự buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Hà Nam về việc thanh tra trách nhiệm của UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2021. Lãnh đạo UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 4
25/05/2022
08:00-11:30 Hội nghị khảo sát phục vụ thẩm tra các dự án dự kiến kéo dài thời gian bố trí vốn trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Đ/c Bí thư Huyện uỷ, Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị triển khai kế hoạch mô hình chi bộ kiểu mẫu và kế hoạch tổ chức cuộc thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 (Dự kiến) TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy
14:00-17:00 Hội nghị xin ý kiến các phòng ban về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục Lãnh đạo UBND huyện Phòng KTHT HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 5
26/05/2022
08:00-11:30 Dự hội nghị nghe báo cáo tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND huyện Phòng 203-trụ sở UBND tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị giao ban MTTQ và các đoàn thể TT HU HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy
Thứ 6
27/05/2022
09:00-11:30 Hội nghị thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán số 03 tại huyện Bình Lục Đ/c Chủ tịch UBND huyện HT tầng 3 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
14:00-17:00 Hội nghị giao ban TT HU-HĐND-UBND Đ/c Bí thư Huyện uỷ HT tầng 1 - nhà A - Huyện ủy - UBND huyện
Thứ 7
28/05/2022
...
Chủ nhật
29/05/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...