Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 19/NQ-UBND 26/10/2023 Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 do huyện quản lý​ HĐND huyện
2 17/NQ-HĐND 26/10/2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn xá huyện Bình Lục​ HĐND huyện
3 18/NQ-HĐND 26/10/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư đường ĐT 495B xã Tiêu Động huyện Bình Lục​ HĐND huyện
4 05/TB-TTHĐND 26/10/2023 kết quả kỳ họp thứ mười một ( kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XX, NK 2021-2026​ HĐND huyện
5 1244 /UBND -TNMT 26/10/2023 tham gia góp ý vào hồ sơ dự thảo QD kiểm đếm bắt buộc dự án : Đàu tư xây dựng Khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ tại xã Đồn xá, huyện Bình Lục​ UBND huyện
6 1243/UBND 26/10/2023 Tham gia ý kiến về đề xuất xây dựng NQ của Quốc hội về một số chính sách đặc thù để tuyển dụng giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học, Nghệ Thuật​
7 1245/UBND 26/10/2023 V/v rà soát, cung cấp thông tin người tham gia BHYT thực hiện Đề án 06 của CP​ UBND huyện
8 1240/UBND 25/10/2023 chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực năm 2023​ UBND huyện
9 20/NQ-UBND 23/10/2023 Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Bình lục​ HĐND huyện
10 04/TB-HĐND 23/10/2023 Thông báo kết luận HN thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ mười 2 " kỳ họp thường lệ cuối năm 2023" HĐND huyện khoá XX NK 2021-2026​ HĐND huyện
11 1126/TB-UBND 12/10/2023 TB kết quả tiếp công dân ngày 10/10/2023 của Ban TCD huyện​ UBND huyện
12 1034/TB-UBND 06/10/2023 Giờ làm việc mùa đông​ UBND huyện
13 02/QĐ-BCD 06/10/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ Nhân dân huyện Bình lục​ UBND huyện
14 3109/QĐ-UBND 25/09/2023 thành lập Đoàn kiểm tra công tác Y tế xã, Thị trấn năm 2023​ UBND huyện
15 2446/QĐ-UBND 09/08/2023 Thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023​ UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page