Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 756/UBND-TN&MT 15/07/2024 V/v đôn đốc thực hiện kê khai, nôp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp UBND huyện
2 748/UBND-TN&MT 13/07/2024 V/v triển khai, xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn UBND huyện
3 715/UBND-TN&MT 08/07/2024 V/v đôn đốc công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án sản xuất, kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn UBND huyện
4 710/UBND-TNMT 05/07/2024 V/v triển khai thực hiện văn bản số 3670/BTNMT-BĐKH ngày 07/6/2024 của Bộ Tài nguyên & Môi trường UBND huyện
5 107/KH-UBND 24/06/2024 Kế hoạch xử lý rác thải gia đoạn 2024 -2025 trên địa bàn huyện Bình Lục UBND huyện
6 100/KH-UBND 11/06/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023 trên địa bàn huyện UBND huyện
7 613/UBND-TNMT 11/06/2024 Công văn V/v ngăn chặn tình trạng đốt phụ phẩm sau thu hoạch trên địa bàn huyện UBND huyện
8 610/UBND-TNMT 11/06/2024 Công văn V/v triển khai, thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH UBND huyện
9 19/NQ-UBND 26/10/2023 Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 do huyện quản lý​ HĐND huyện
10 17/NQ-HĐND 26/10/2023 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn xá huyện Bình Lục​ HĐND huyện
11 18/NQ-HĐND 26/10/2023 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư đường ĐT 495B xã Tiêu Động huyện Bình Lục​ HĐND huyện
12 05/TB-TTHĐND 26/10/2023 kết quả kỳ họp thứ mười một ( kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XX, NK 2021-2026​ HĐND huyện
13 1244 /UBND -TNMT 26/10/2023 tham gia góp ý vào hồ sơ dự thảo QD kiểm đếm bắt buộc dự án : Đàu tư xây dựng Khu dân cư mới Bắc Bình Mỹ tại xã Đồn xá, huyện Bình Lục​ UBND huyện
14 1243/UBND 26/10/2023 Tham gia ý kiến về đề xuất xây dựng NQ của Quốc hội về một số chính sách đặc thù để tuyển dụng giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học, Nghệ Thuật​
15 1245/UBND 26/10/2023 V/v rà soát, cung cấp thông tin người tham gia BHYT thực hiện Đề án 06 của CP​ UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page