Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 10/NQ-HĐND 16/12/2022 Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022​ HĐND huyện
2 06/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HDND & UBND huyện​ UBND huyện
3 05/2022/QĐ-UBND 26/09/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng văn hoá Thông tin​ UBND huyện
4 06/2022/NQ-HĐND 26/07/2022 Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 HĐND huyện
5 02/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động-Thương binh và xã hộihuyện Bình Lục UBND huyện
6 01/2022/QĐ-UBND 28/04/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Bình Lục UBND huyện
7 45/NQ-HĐND 16/12/2021 Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 HĐND huyện
8 4192/QĐ-UBND 30/08/2021 Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Lục​ UBND huyện
9 28/NQ-HĐND 28/07/2021 Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 HĐND huyện
10 1078/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1)dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
11 1079/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v thu hồiđất đểGPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
12 1080/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v thu hồiđất đểGPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
13 1081/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v thu hồiđất đểGPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
14 1082/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v thu hồiđất đểGPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
15 1083/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v thu hồiđất đểGPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page