Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 103a/BC- UBND 14/04/2023 Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam​ UBND huyện
2 104a/BC- UBND 14/04/2023 Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam​ UBND huyện
3 381/QĐ-UBND 01/03/2023 Quyết định V/v công nhận Sáng kiến cấp cơ sở ngành Giáo dụchuyện Bình Lục năm học 2022 - 2023 UBND huyện
4 10/NQ-HĐND 16/12/2022 Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022​ HĐND huyện
5 06/2022/QĐ-UBND 09/11/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HDND & UBND huyện​ UBND huyện
6 05/2022/QĐ-UBND 26/09/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng văn hoá Thông tin​ UBND huyện
7 06/2022/NQ-HĐND 26/07/2022 Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022 HĐND huyện
8 02/2022/QĐ-UBND 24/05/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động-Thương binh và xã hộihuyện Bình Lục UBND huyện
9 01/2022/QĐ-UBND 28/04/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Bình Lục UBND huyện
10 45/NQ-HĐND 16/12/2021 Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 HĐND huyện
11 4192/QĐ-UBND 30/08/2021 Quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bình Lục​ UBND huyện
12 28/NQ-HĐND 28/07/2021 Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 HĐND huyện
13 1078/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt 1)dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
14 1079/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v thu hồiđất đểGPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
15 1080/QĐ-UBND 19/05/2021 V/v thu hồiđất đểGPMB thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở đô thị tại xã Tràng An, huyện Bình Lục​ UBND huyện
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page