Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  
19/05/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa văn hóa dân tộc Việt Nam đến với nhân loại và thời đại. Khẳng định bản sắc dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là quan điểm biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Người đã liên kết các sắc thái văn hóa cho tương lai hòa bình và phát triển.
17/05/2024
Sáng 17/5, Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024; triển khai kế hoạch mô hình cấp huyện năm 2024-2025. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị.
13/05/2024
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 83 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB, Hội đồng đội xã Đồn Xá, huyện Bình Lục tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
17/04/2024
Trong 09 lần về Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 02 lần về với Đền Hùng. Lần nào cũng vậy, sau khi thắp hương viếng các vua Hùng, Bác đều gặp gỡ, dặn dò tâm huyết đối với cán bộ, nhân dân và chiến sỹ. Những lời của Bác không chỉ dành cho thế hệ ngày ấy mà còn cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.
09/04/2024
Thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Công an xã An Nội (Bình Lục) luôn đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
28/03/2024
Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã và đang khẩn trương cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác bằng những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi trong chương trình, kế hoạch hành động của mỗi cấp, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC) và phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế-xã hội (KT- XH), bảo đảm an sinh, giữ vững an ninh, quốc phòng năm 2024 - 2025.
28/03/2024
Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, tuổi trẻ Bình Lục bằng những hành động, việc làm cụ thể đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ thực tiễn đã khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
11/03/2024
Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên, nhân dân củng cố niềm tin, sự đồng thuận, tự giác chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh. Từ nhận thức đó, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp ở Bình Lục luôn chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp trong công tác chính trị, tư tưởng thông qua những chương trình, hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần động viên CBĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên, nhân dân nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cấp ủy, TCĐ, chính quyền trong sạch vững mạnh.
04/03/2024
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05), những năm qua, Đảng bộ xã An Đổ (Bình Lục) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiều nội dung, chương trình, mô hình làm theo Bác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
28/02/2024
Câu lạc bộ (CLB) Nữ tín đồ phật tử chùa An Bài, xã Đồng Du (Bình Lục) được thành lập năm 2011, với hơn 100 thành viên tham gia. Thời gian qua, CLB luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, như: thực hành tiết kiệm để làm từ thiện; vận động gia đình hội viên phụ nữ cùng nhân dân giữ gìn, bảo vệ môi trường (BVMT) tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.
21/10/2023
Thực hiện nội dung chương trình phối hợp hoạt động năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động huyện Bình Lục vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đồn Xá hưởng ứng mô hình “Ngày thứ bảy với dân".
11/10/2023
Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn. Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và tầm nhìn thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy con đường cách mạng vô sản, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là lý tưởng, lẽ sống được Người khẳng định trong các cương lĩnh, đường lối của Đảng và nhiều bài nói, bài viết, trong đó có tác phẩm “Thường thức chính trị”. Đó cũng là con đường phát triển, là mục tiêu, là bước đi của cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.
11/10/2023
Để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, vấn đề cần quan tâm hiện nay là phải nhận thức đúng đắn, thực hiện đồng bộ việc nâng cao hiệu quả, tăng cường tính chiến đấu và bảo đảm tính thuyết phục trong “cuộc chiến” giữ gìn, bảo vệ vị thế, uy tín, thanh danh của Đảng Cộng sản Việt Nam và bản chất chế độ chính trị-xã hội ưu việt mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
04/10/2023
Đứng trước bối cảnh và yêu cầu của thực tiễn cách mạng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
18/09/2023
Những năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta với nhiều loại và giọng điệu khác nhau. Chỉ ở khía cạnh công kích đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ chỗ phủ nhận thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội, “Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa chỉ là ảo tưởng, viển vông”, các thế lực thù địch, phản động còn xuyên tạc rằng “đường lối của Đảng chỉ là ý chí chủ quan của một bộ phận tinh hoa cầm quyền, không đi theo xu thế chung của thời đại khiến đất nước không phát triển được”.
12345678
Previous Page 1-15 Next Page