Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tin tức - Sự kiện  
Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Chiều ngày 14/3/2023, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến các dự thảo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

470_2858.MXF.Still001.jpg
Toàn cảnh hội nghị

​Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Xuân Dũng, PBT, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục và nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  huyện Bình Lục lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy. Các ý kiến đóng góp tập trung vào vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, nhất là thực hiện các Nghị quyết chuyên đề; bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, trong đó nhấn mạnh các giải pháp thực hiện 3 khâu đột phá, phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu,  y tế, giáo dục và đào tạo.

470_2862.MXF.Still001.jpg
Đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

       Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Huy, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị, đồng thời đề nghị các đồng chí tiếp tục tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Báo cáo và chuyển Văn phòng tổng hợp, để hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm, tiến hành thực hiện các bước tiếp theo, tổ chức kiểm điểm đúng theo quy trình, quy định./ 


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện