Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tin tức - Sự kiện  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Lục về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Chiều 22/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Bình Lục về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các Ủy viên BTV Huyện ủy Bình Lục.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Huyện ủy Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá XI, XII, XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc; chú trọng thực hiện công tác Dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Ban chấp hành (BCH), BTV Huyện ủy Bình Lục đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề ra. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 60 triệu đồng; sản xuất nông nghiệp, CN - TTCN và xây dựng tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt hơn 220 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 3,92%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến năm 2022, Bình Lục có 2 xã đạt NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt NTM nâng cao.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị nêu bật những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ của BCH, BTV huyện ủy Bình Lục trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những giải pháp, tháo gỡ vướng mắc giúp địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần tập trung, nghiêm túc của BTV Huyện uỷ Bình Lục trong thực hiện kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KTXH; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm BTV Huyện ủy Bình Lục cần lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, đó là chủ động, tích cực, linh hoạt, phát huy lợi thế, tiềm năng, vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; công tác phát triển đảng viên mới; làm tốt công tác Dân vận, Nội chính, Tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, Bình Lục cần bám sát định hướng của tỉnh về Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm; trong đó chú trọng thực hiện Đề án xây dựng huyện NTM nâng cao và Đô thị loại 4; đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của địa phương. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, thương mại dịch vụ, chú trọng phát triển các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP; làm tốt công tác GPMB, tái định cư.

Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, tạo việc làm cho người lao động; thực hiện an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - quân sự địa phương; đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; chú trọng giải quyết ý kiến cử tri, kiến nghị của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng trong chiều nay, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung thuộc thẩm quyền.​


Hanamtv.vn