Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bình Lục tập huấn công tác tuyên giáo năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bình Lục tập huấn công tác tuyên giáo năm 2024
Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Bình Lục tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2024.

470_7064.MXF.Still001.jpg

Trên 300 đại biểu là cán bộ công tác làm tuyên giáo từ huyện đến cơ sở của Bình Lục đã được lãnh đạo phòng nghiệp vụ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ truyền đạt 2 chuyên đề: Công tác tuyên giáo và đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới; công tác văn hoá văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình hiện nay, trong đó nhận mạnh đến nhiệm vụ và giải pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng thu thập thông tin và kỹ năng định hướng, phản ánh thông tin dư luận xã hội….

470_7078.MXF.Still001.jpg
470_7105.MXF.Still001.jpg

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kịp thời cập nhật những kiến thức mới, tăng cường hiểu biết, nâng cao trình độ lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ tuyên giáo. Từ đó vận dụng sáng tạo, linh hoạt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong tình hình mới./.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục