Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục giao ban công tác khoa giáo quý I/2024

Tin tức - Sự kiện  
Bình Lục giao ban công tác khoa giáo quý I/2024
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Lục tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

470_8286.MXF.Still001.jpg

Quý I/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo huyện Bình Lục đã chủ động, tích cực phối hợp  tham mưu  với cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo. Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. 

470_8304.MXF.Still001.jpg

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vụ việc nảy sinh, khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

470_8348.MXF.Still001.jpg

Quý II/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các ngành trong khối khoa giáo huyện Bình Lục tiếp tục bám sát định hướng công tác khoa giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy triển khai hiệu quả chương trình công tác tuyên giáo năm 2024./.


Trung tâm VH,TT&TT huyện Bình Lục