Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công văn về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội
Tin liên quan