Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Bình Lục giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
HĐND huyện Bình Lục giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2024
Ngày 5/4/2024, HĐND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

470_8065.MXF.Still001.jpg

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trùng Dương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Hữu Hiệp, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Định, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND- UBND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

470_8083.MXF.Still001.jpg 

Sau kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Bình Lục đã phối hợp triển khai hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ; trong đó tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, nhất là Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Các ban HĐND huyện thường xuyên đôn đốc các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các nghị quyết đã được ban hành; tiếp tục thực hiện giám sát UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Các ban đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của từng ban theo quy định. Tổ đại biểu HĐND huyện hoạt động theo luật định; thường xuyên vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chỉ tiêu năm 2024 theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Các vị đại biểu HĐND huyện cơ bản thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên liên hệ với cử tri; nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Trong quý, Thường trực HĐND các xã, thị trấn làm tốt chức năng điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND; 6 đơn vị đã tổ chức kỳ họp chuyên đề kiện toàn bầu chức danh thuộc thẩm quyền. Thường trực HĐND các xã: An Nội, Hưng Công, Bối Cầu phối hợp với UBND và các ngành tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. 

470_8063.MXF.Still001.jpg

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, Thường trực HĐND huyện Bình Lục phối hợp với UBND huyện tập trung chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12. Nâng cao chất lượng giám sát của các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Trước mắt, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua Nghị quyết về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

 


Trung tâm VH,TT&TT huyện Bình Lục