Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả đề án chăn nuôi bò thịt , bò sinh sản tập trung , mô hình cá sông trong ao tại các địa phương trong huyện

Tin tức - Sự kiện  
Hiệu quả đề án chăn nuôi bò thịt , bò sinh sản tập trung , mô hình cá sông trong ao tại các địa phương trong huyện

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Lục đã và đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả các đề án xây dựng khu chăn nuôi bò thịt , bò sinh sản  tập trung , mô hình cá sông trong ao tại các địa phương trong huyện .

 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thời gian qua Huyện  Bình Lục đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành; xác định các khâu đột phá; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển nông nghiệp. Trong lĩnh vực phát triển chăn nuôi , những năm qua huyện Bình Lục đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện hiệu quả, quy trình nuôi an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển chăn nuôi, việc ứng dụng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi nhất là đối với việc thực hiện đề án chăn nuôi bò thịt , bò sinh sản , mô hình cá “sông trong ao".

Theo Đề án các địa phương  được huyện lựa chọn triển khai đề án chăn nuôi bò thịt , bò sinh sản  xây dựng 5 khu chăn nuôi tập trung bò sinh sản, bò thịt tại 5 xã giai đoạn 2017- 2020 với tổng diện tích 50, 9 ha , mỗi khu chăn nuôi tập trung  nuôi từ 120-260 con . Giai đoạn 1 từ 2017-2018 Huyện Bình Lục  triển khai thực hiện ở 2 xã Vũ Bản, La Sơn với tổng diện tích quy hoạch là 24,2 ha . Tại gia đình ông  Nguyễn Văn Quýnh - thôn Đông Tự- xã Vũ Bản trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản được ông triển khai xây dựng tại cánh đồng Vua Vàng  đến nay đã phát triển  90 con bò thịt. Theo đề án trang trại bò thịt xã Vũ Bản có diện tích 11 ha, hiện đang được thực hiện trên 6 ha. Giai đoạn 1, trang trại được xây dựng gồm một khu chuồng nuôi kép, nhà ủ phân, hầm bioga, một phần hệ thống tưới tiêu nước phục vụ trồng cỏ nuôi bò. Tổng đầu tư gần 2 tỷ đồng.  Dự kiến đến năm 2019 gia đình ông sẽ cải tiến giống bò sang giống 3 B để cải tạo giống bò từng bước thay giống bò truyền thống hiện nay .

​Giai đoạn 1 xã La Sơn xây dựng với quy mô 13,2 ha tại cánh đồng Vườn Hoa thôn Thượng Thụ , chăn nuôi 264 con bò thịt, bò sinh sản . Đề án còn chú trọng phát triển chăn nuôi bò theo hướng công nghiệp tập trung và tăng nhanh tổng đàn bò ,Giai đoạn 2 từ năm 2019-2020 thực hiện tại 3 xã : An lão, Tiêu Động, An Nội với quy mô diện tích 26,7 ha.

Đối với mô hình nuôi cá "Sông trong ao" thời gian qua huyện Bình Lục đã triển khai thí điểm tại gia đình anh Hoàng Văn Thường -thôn Đích - Xã Tiêu Động . Gia đình anh đã mạnh dạn cuyển đổi hơn 4 ha diện tích ao nuôi xây dựng mô hình nuôi cá " Sông trong ao" . Sau 3 tháng triển khai mô hình ,lứa cá đầu tiên đang trong giai đoạn sinh trưởng , phát triển tốt và hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với 3 bể nuôi cá, gia đình anh Thường thả 1,5 vạn cá trắm và cá chép. Hiện nay cá đang sinh trưởng, phát triển tốt, không có dấu hiệu bị bệnh và trọng lượng trung bình của cá đạt khoảng trên  2kg/con. Ước tính, sau 6 tháng thu hoạch, sản lượng cá đạt 40 – 45 tấn, với kích cỡ trung bình 4 - 5kg/con cá trắm, 2-3 kg/con cá chép. 

Nói về mô hình này, chị Nguyễn Thị Minh vợ anh Thường cho biết: Việc áp dụng mô hình nuôi cá theo bể giúp thuận lợi hơn trong việc theo dõi và quản lý dịch bệnh của cá, môi trường nước cũng trong sạch hơn nhờ hệ thống máy hút xử lý phân; nguồn thức ăn dư thừa bảo đảm nên cá tăng trọng nhanh, thường xuyên vận động bơi ngược dòng giúp thịt cá săn chắc. Đặc biệt, với mô hình này, sau khi thu hoạch cá thì có thể nuôi tiếp lứa mới mà không cần xử lý đáy ao.

Trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương và kinh nghiệm rút ra, thời gian tới huyện Bình Lục  tiếp tục đẩy mạnh Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt đẩy mạnh thực hiện các đề án chăn nuôi bò thịt , bò sinh sản , mô hình cá sông trong ao tại các địa phương có tiềm năng thế mạnh theo vùng , xã gắn với ứng dụng khoa học công nghệ để đảm bảo môi trường , khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào chăn nuôi ,phát triển các giống bò mới có khả năng miễn dịch tốt tăng trọng lượng , chất lượng thịt tốt . Góp phần nâng cao thu nhập thu nhập đầu người  , xây dựng quê hương Bình Lục ngày càng giầu đẹp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


đai truyền thanh bình lục