Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họ Trần Việt Nam huyện Bình Lục đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029

Tin tức - Sự kiện  
Họ Trần Việt Nam huyện Bình Lục đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029
Họ Trần Việt Nam huyện Bình Lục vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029

470_3207.MXF.Still001.jpg
470_3286.MXF.Still001.jpg

Ban chấp hành lâm thời họ Trần huyện Bình Lục được thành lập ngày 08/01/2017. Đến nay đã có 14/17 xã, thị trấn thành lập BCH lâm thời. Trong 8 năm qua, họ Trần Bình Lục có nhiều hoạt động tích cực quy tụ, gắn kết những người trong dòng họ, tăng cường, động viên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, công việc; biên soạn, tài liệu, tuyên truyền lịch sử truyền thống vương triều Trần; đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài; Vận động các tổ chức, cá nhân tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết trên 100 triệu đồng.

470_3215.MXF.Still001.jpg

Với phương châm "Đoàn kết- Sáng tạo- Phát triển", Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo quy chế hoạt động gồm 5 chương, 15 điều, đề ra giải pháp nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của tổ tiên họ Trần và vương triều Trần; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thế hệ con cháu họ Trần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Nhiệm kỳ 2024-2029, Họ Trần Việt Nam huyện Bình Lục phát huy “Hào khí Đông A", xây dựng họ Trần “đoàn kết, tương thân, tương ái, phát triển bền vững". Qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của dòng tộc họ Trần Việt Nam.

470_3307.MXF.Still002.jpg

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào ban chấp hành họ Trần Việt Nam huyện Bình Lục lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024-2029; Bầu chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên thường trực.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục