Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngày 04/8/2022, UBND huyện văn bản số 782/UBND-YT về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Ngày 04/8/2022, UBND huyện văn bản số 782/UBND-YT về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện
Tin liên quan