Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 25/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Bình Lu...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 25/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Bình Lục V/v thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Bình Lục năm 2023
Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 25/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Bình Lục năm 2023 (xem chi tiết tại đây)