Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 08/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Bình L...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 08/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Bình Lục V/v thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Bình Lục năm 2023
Thông báo số 04/TB-HĐTDVC ngày 08/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Bình Lục (xem chi tiết tại đây)