Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan

Giới thiệu chung Thông tin giao dịch chinh thức cơ quan  
Thông tin giao dịch chính thức của cơ quan

Địa chỉ: Trụ sở UBND huyện Bình Lục - Số 9 đươờng​ 3/2, Tổ dân phố Bình Thắng - thị trấn Bình Mỹ - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam

Số điện thoại: 02263.711.697

Địa chỉ hòm thư điện tử: ubndbl@hanam.gov.vn​


Tin liên quan