Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo V/v xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2
Ngày hết hạn 15/11/2023
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.