Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý Di tích quốc gia đình cả thôn 2, thôn 3 Vũ Bản – huyện Bình Lục tổ chức kỷ niệm 760 năm giỗ Thái Sư Trần thủ Độ và khánh thành trùng tu đình Cả

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ban quản lý Di tích quốc gia đình cả thôn 2, thôn 3 Vũ Bản – huyện Bình Lục tổ chức kỷ niệm 760 năm giỗ Thái Sư Trần thủ Độ và khánh thành trùng tu đình Cả
Ban quản lý di tích quốc gia đình Cả và Ban khánh tiết thôn 2, thôn 3 ( tức Làng Thành Thị trước kia) xã Vũ Bản huyện Bình Lục vừa tổ chức kỷ niệm 760 năm giỗ Thái Sư Trần Thủ Độ và khánh thành trùng tu đình Cả.

477_4354.MXF.Still001.bmp

Theo "Đại Việt Sử ký toàn thư", Thái Sư Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần (1194) và mất ngày mồng 7 tháng 7 năm Giáp Tý (1264), thọ 70 tuổi. Sau khi nhà Trần được lập vào cuối năm 1225, Trần Thủ Độ đã giúp vua Trần dẹp yên được giặc giã trong nước. Thái sư Trần Thủ Độ là một công thần hiếm có của Vương triều Trần và là vị anh hùng của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 13. Trần Thủ Độ đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất thắng lợi hoàn toàn.

477_4420.MXF.Still001.bmp

Đình Cả thôn 2, thôn 3 xã Vũ Bản huyện Bình Lục là một trong những di tích lịch sử quốc gia. Đình xây dựng từ năm 1889, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Đình thờ Thái Sư Trần Thủ Độ, Trần Thái Tông, Trần Quốc Tuấn. Đình được công nhận là Di tích quốc gia từ năm 2012. Đến đầu tháng 6/ 2023 sau khi được Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thẩm định, khảo sát cấp kinh phí đầu tư tôn tạo một số hạng mục như: mái đình, thay mới dui gỗ, lợp mái ngói và 4 cung trong đình với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng, trong đó Tỉnh hỗ trợ 600 triệu đồng, còn lại là nhân dân và những người con xa quê đóng góp.

477_4357.MXF.Still001.bmp

Việc tổ chức lễ kỷ niệm 760 năm giỗ Thái sư Trần Thủ Độ thể hiện tấm lòng của những người con họ Trần và nhân dân địa phương hướng về cội nguồn, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục