Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2024-2025, nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm ...

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Bình Lục triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2024-2025, nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2024
UBND huyện Bình Lục vừa triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông 2024-2025, nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2024.

Vụ mùa năm 2023, Bình Lục gieo cấy gần 8 nghìn ha đạt trên 102% kế hoạch, năng suất gần 58 tạ/ha, sản lượng quy thóc đạt trên 46 nghìn tấn. Tiếp tục duy trì  66 mô hình tích tụ ruộng đất liên kết với 7 doanh nghiệp, 18 mô hình sản xuất lúa hàng hóa diện tích 568 ha, duy trì các mô hình ứng dụng công nghệ cao như:  Trồng nho, Thanh long; Rau an toàn; trồng Dưa lưới trong nhà kính, nhà màng…Triển khai  01 dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao  kết hợp với phát triển du lịch trải nghiệm tại xã Đồng Du, duy trì 16 mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Vietgap diện tích 87 ha. Vụ mùa 2024, Bình Lục phấn đấu gieo cấy: 7.600 ha, năng suất phấn đấu đạt trên 56 tạ/ha, Sản lượng phấn đấu đạt trên 42 nghìn tấn. Tiếp tục mở rộng mô hình cánh đồng mẫu gắn với liên kết sản xuất nông sản sạch quy mô từ 10ha trở lên. Vụ đông 2024-2025 toàn huyện phấn đấu trồng trên 1.700ha với các giống chủ lực là: Ngô, đậu tương, khoai tây, bí đỏ, dưa chuột và các loại rau màu khác.

Để chủ động phòng chống thiên tai 2024, UBND huyện Bình Lục chỉ đạo các cấp, các địa phương tránh tư tưởng chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm phương châm “ 4 tại chỗ" lấy “phòng là chính", chuẩn bị vật tư, nhân lực, tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi. Qua đó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản,hoa màu cho nhân dân./.   ​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao