Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Trung Lương, nhiệm kỳ 2024-2029

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Trung Lương, nhiệm kỳ 2024-2029
Trong 2 ngày, 12,13/3/2024, MTTQ Việt Nam xã Trung Lương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2024-2029.

470_6194.MXF.Still001.jpg

Dự đại hội có đồng chí Ngô Thị Khanh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; Thường trực MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, bí thư, trưởng thôn, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ xã  qua các thời kỳ. Đặc biệt, đại hội có sự tham gia của 85 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Trung Lương đã về dự.

470_6192.MXF.Still001.jpg

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lương đã phát huy tinh thần đoàn kết của khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của các Ủy viên Ủy ban MTTQ xã ; các hoạt động phối hợp công tác bảo đảm thường xuyên chặt chẽ, phát huy tính năng động, sáng tạo của các tổ chức thành viên, ban công tác mặt trận các khu dân cư.

Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhiệm vụ chính trị của xã. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ. Đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào “Đoàn kết sáng tạo" và các phong trào thi đua yêu nước khác. Từ đó đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. Hoạt động của MTTQ từng bước được đối mới cả về nội dung và hình thức, trong đó tập trung chủ yếu là nhiệm vụ tuyên truyền vận động, xây dựng quy chế phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên, tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

470_6240.MXF.Still001.jpg

5 năm qua nhân dân xã Trung Lương tự nguyện góp công, góp của xây mới, nâng cấp các công trình nhà văn hóa thôn, xây dựng cổng làng, hệ thống thoát nước ở khu dân cư; trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường thôn. Nhân dân đã dịch tường, dịch dậu, hiến đất, xây dựng các công trình với kinh phí trên 7 tỷ đồng, hơn 1000 ngày công lao động, hiến hơn 1805 m2 đất làm các công trình phúc lợi. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa được nhân dân đồng tình ủng hộ, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa hàng năm đạt 93%. Hưởng ứng phong trào thi đua" Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", 5 năm qua, Ban vận động quỹ " Vì người nghèo" đã vận động 65 triệu đồng; tiếp nhận kinh phí, vận động xóa 9 nhà không an toàn với số tiền 390 triệu đồng. 

470_6248.MXF.Still001.jpg

Ngoài ra, MTTQ xã Trung Lương còn làm tốt chức năng dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cụ thể, phối hợp tổ chức 45 hội nghị triển khai việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 11,12,13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; phối hợp tổ chức 52 hội nghị tiếp xúc cử tri với đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; chủ trì, phối hợp thực hiện 27 cuộc giám sát và phản biện xã hội. Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Uỷ ban MTTQ Trung Lương được MTTQ Việt Nam huyện đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

470_6251.MXF.Still001.jpg

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết dân chủ phát triển Đại hội MTTQ xã Trung Lương đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã hiệp thương cử 35 ông bà vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện trong thời gian tới. Tại phiên họp thứ nhất, ủy ban MTTQ xã Trung Lương khóa 22 đã hiệp thương cử Ban thường trực, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029./.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục