Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy xã Hưng Công tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của các cơ quan ban, ngành, xã, thị trấn  
Đảng ủy xã Hưng Công tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Ngày 16/3/2023 Đảng ủy xã Hưng Công tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Hưng Công lần thứ 29.

Về dự hội nghị có đồng chí Trần Xuân Dũng - phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, đồng chí Dương Hồng Quang - ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện, các đồng chí Lãnh đạo ủy ban kiểm tra, lãnh đạo ban tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Hưng Công, các đồng chí cán bộ công chức xã, các đồng chí cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Hưng Công.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Hưng Công đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đánh giá cho thấy: Đảng ủy xã Hưng Công đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Hưng Công đã Kết nạp mới 10 đảng viên. Qua đánh giá, hàng năm 100% Đảng viên ở chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện tốt quy định 76 của bộ chính trị.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 65 triệu đồng/ người/năm; giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng bình quân đạt 180 tỷ đồng, đạt 114,3% so với nghị quyết đại hội đề ra; Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng bình quân 15%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới là 1,85%. Tỷ lệ thu gom rác thải, VSMT đạt 98%. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy xã Hưng Công xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đến năm 2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, quy mô tập trung đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTXDVNN, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu Thu nhập thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 4,73 tỷ đồng. Phấn đấu mỗi năm trong toàn Đảng bộ kết nạp được từ 5 đến 7 Đảng viên. Phấn đấu hàng năm các chị bộ đạt trong sạch vững mạnh từ 85%, không có chi bộ yếu kém. Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên.

Cũng tại hội nghị Đảng ủy xã Hưng Công đã kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ đảng ủy xã giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 29 nhiệm kỳ 2020-2025.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Xuân Dũng-phó bí thư, chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ xã Hưng Công đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị đảng ủy xã tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, của huyện ủy để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ xã Hưng Công lần thứ 29 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cùng với tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của cấp ủy các cấp, đảng ủy xã cần phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, nhân rộng các mô hình, việc làm cụ thể theo gương Bác; tăng cường sự đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025./.

​ 


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện