Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Bình Lục chuẩn bị các điều kiện phục vụ gieo cấy lúa xuân 2024

Tin tức - Sự kiện Thông tin Kinh tế xã hội  
Huyện Bình Lục chuẩn bị các điều kiện phục vụ gieo cấy lúa xuân 2024
Huyện Bình Lục chuẩn bị các điều kiện phục vụ gieo cấy lúa xuân 2024.

477_2873.MXF.Still001.bmp

Vụ xuân 2024, huyện Bình Lục phấn đấu hoàn thành gieo cấy 7.850 ha lúa xuân. Tỷ lệ lúa lai từ 20-25% diện tích, lúa thuần năng suất cao từ 15-20%, lúa chất lượng 50-55%. Các giống lúa chủ lực gồm:  Nhị ưu 838, Thục Hưng 6, Thái Xuyên 111, Nam Dương 99, Ải 32, Đài thơm 8, Nếp 87….

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ. Ngay từ đầu vụ sản xuất, huyện Bình Lục đã chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt công tác quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng hàng hoá sản xuất theo tiêu chuẩn Viet gap, tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, nhất là mở rộng diện tích lúa cấy bằng máy. Các địa phương của huyện Bình Lục đã gieo mạ dược từ ngày 27 - 31/01/2024, kế hoạch gieo mạ dầy xúc, mạ nền cứng, mạ khay từ 01/02 đến 07/02/2024, lúa gieo thẳng từ 15 – 20/2. Các HTXDVNN gieo mạ dự phòng từ 5-10% để ứng phó kịp thời với diễn biến thời tiết bất thuận. Các địa phương đã thực hiện nghiêm việc che phủ nilon 100% diện tích đúng quy trình kỹ thuật để chống rét cho mạ.

477_2873.MXF.Still001.bmp

 Hiện nay nhiều địa phương của huyện Bình Lục đã tiến hành bừa dầm và bừa kép để chuẩn bị mọi điều kiện tập trung cho sản xuất, phấn đấu kết thúc gieo cấy 100 % diện tích trong tháng 2 theo đúng lịch  thời vụ./.


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục