Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định chức danh, mức khoán phụ ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà nam V/v quy định chức danh, mức khoán phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Tin liên quan