Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tràng...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Công văn, Thông báo, Chỉ thị  
Quyết định giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam