Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam V/v sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện B...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh Hà Nam V/v sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam