Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thúc đẩy xuất hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Thúc đẩy xuất hóa đơn điện tử xăng dầu theo từng lần bán
Ngày 19/12/2023, Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 10/CĐ-TCT về quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Thực hiện Công điện của Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện việc phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng.

Việc xuất HĐĐT sau mỗi lần bán xăng dầu là giải pháp quan trọng, giúp tăng cường hiệu quả kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu, tăng thu ngân sách nhà nước.

Với ý nghĩa đó, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh những văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh về việc lập HĐĐT theo từng lần bán hàng… Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh cũng đã có công văn gửi đến tất cả các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện xuất HĐĐT sau từng lần bán; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ và lợi ích của việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng; thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng thực hiện việc xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng của các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu để có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức các hội nghị, hội thảo trao đổi, làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp HĐĐT để cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả…

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh có 162 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với 561 cột bơm. Tính đến ngày 22/12/2023, đã có 23 cửa hàng với 97 cột bơm đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Trong tổng số 139 cửa hàng với 464 cột bơm chưa thực hiện xuất HĐĐT theo từng lần bán, mới có 62 cửa hàng với 242 cột bơm được trang bị tính năng điện tử, có khả năng kết nối dữ liệu trên trụ bơm với máy tính để lập hóa đơn theo quy định.

Nhân viên Cửa hàng xăng dầu 113, Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam xuất hóa đơn cho khách hàng sau mỗi lần bán. Ảnh: Hân Hân

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng, đến cuối tháng 12/2023, 100% các cửa hàng Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam trên địa bàn tỉnh đã triển khai thành công. Ông Trương Văn Chiêu, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam cho biết: Hoạt động kinh doanh xăng dầu có liên quan đến người tiêu dùng là cá nhân nên việc áp dụng quy định xuất hóa đơn từng lần là hợp lý. Việc xuất hóa đơn sau từng lần bán không làm mất thời gian của người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn nhưng vẫn bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định. Hiểu rõ điều đó nên ngay khi có hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh, Chi nhánh Xăng dầu Hà Nam đã chủ động liên hệ, làm việc với doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm HĐĐT trên địa bàn để bàn bạc, thảo luận, thống nhất giải pháp thực hiện việc lập HĐĐT theo từng lần bán hàng đúng quy định. Sau một thời gian triển khai cho thấy, việc xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng mang lại nhiều lợi ích, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả doanh thu, mang lại nhiều lợi ích, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho khách hàng được nhận hóa đơn khi mua hàng theo quy định.

Thông tin về những căn cứ, quy định phải xuất HĐĐT đối với từng lần bán lẻ xăng dầu, ông Nguyễn Quang Hệ, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Luật Quản lý thuế quy định rõ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định: Thời điểm lập HĐĐT đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải bảo đảm lưu trữ đầy đủ HĐĐT đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và bảo đảm có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Có thể khẳng định, việc áp dụng HĐĐT là một trong những điểm nhấn quan trọng của quá trình chuyển đổi số ngành Thuế, giúp tiết kiệm chi phí phát hành, lưu giữ hóa đơn cho người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, việc thực hiện xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng vẫn chưa được doanh nghiệp nhận thức đúng đắn. Nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu vẫn lập hóa đơn cho tổng sản lượng bán lẻ trong ngày dẫn đến khả năng cao gian lận về thuế, hóa đơn. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, trong quý I/2024, ngành Thuế sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh kiểm tra việc lập HĐĐT tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm đúng quy định pháp luật, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Báo Hà Nam