Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 2023

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Bình Lục tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số năm 2023
Phòng văn hóa và thông tin huyện Bình Lục phối hợp với huyện đoàn tổ chức tập huấn về chuyển đổi số năm 2023 cho
các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, bí thư đoàn xã trong toàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu đã được tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích, tính cấp bách của chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp; nghiên cứu các nội dung, lĩnh vực chuyển đổi số theo mô hình chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; vai trò, trách nhiệm của địa phương và các cá nhân trong thực hiện chuyển đổi số; Đồng thời được hỗ trợ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn các xã, thị trấn. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xây dựng thôn thông minh, xã thông minh.

          Thông qua tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung thiết thực trong việc thực hiện chính phủ số, kinh tế số, xã hội số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.​


Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện