Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bình Lục: Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Bình Lục: Triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH
UBND huyện Bình Lục tổ chức hội nghị  triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

470_3093.MXF.Still001.jpg

Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Lục có 5.900 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền chi trả trên 20 tỷ đồng; trong đó có 30% người lĩnh tiền qua tài khoản cá nhân. 

470_3153.MXF.Still001.jpg

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những khó khăn liên quan đến giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để việc triển khai nội dung này được nhanh chóng, hiệu quả, lãnh đạo huyện Bình Lục yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cần làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường rà soát, làm sạch dữ liệu đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; có phương án ưu đãi về phí dịch vụ cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH khi mở, sử dụng tài khoản. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, tạo sự đồng thuận để các đối tượng chủ động mở tài khoản thực hiện giao dịch.

470_3146.MXF.Still001.jpg

Nhân dịp này, UBND huyện Bình Lục triển khai kế hoạch thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn huyện năm 2024-2025.​


Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục