Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm triển khai học bạ số ở bậc tiểu học

Tuyên truyền, Phổ biến Chuyển đổi số  
Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm triển khai học bạ số ở bậc tiểu học
Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp quy trình, thủ tục quản lý, sử dụng học bạ của học sinh tiểu học để thực hiện thí điểm ngay năm học 2023-2024 đối với các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 4.
Học bạ số là học bạ được số hóa, lưu trữ trên môi trường số, có ký xác thực điện tử của cá nhân và tổ chức có thẩm quyền, có giá trị pháp lý để sử dụng trên môi trường số.

Học bạ số đảm bảo lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin về học sinh và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong quá trình học tập tại cấp Tiểu học đồng thời đảm bảo nhất quán, toàn vẹn thông tin khi học bạ đã được phát hành (không thể thay đổi thông tin).

Ngoài ra, học bạ số đảm bảo thuận tiện cho việc sử dụng, quản lý, tra cứu, xác thực học bạ trực tuyến cũng như cho phép xuất ra bản mềm của học bạ số, có thể in được trên giấy theo mẫu học bạ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để sử dụng trong một số trường hợp cụ thể.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, các cơ sở giáo dục cần xem thí điểm học bạ điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của năm học bởi sự cấp thiết cần triển khai. Việc triển khai cần thận trọng, kỹ lưỡng nhưng cũng cần khẩn trương áp dụng đại trà đồng thời đảm bảo quyền lợi của học sinh và nhà trường./.​