Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 567/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toànTết Nguyên đán Canh tý năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng  
Quyết định 567/QĐ-UBND V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toànTết Nguyên đán Canh tý năm 2020
Tin liên quan