Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động huyện sơ kết chương trình hoạt động năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động huyện sơ kết chương trình hoạt động năm 2022
Sáng ngày 8/12/2022, tại xã Đồng Du, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động (PHHP) huyện Bình Lục đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2022, triển khai chương trình phối hợp hoạt động năm 2023.

00620.MTS.Still001.jpg

Năm 2022, Ban Dân vận Huyện uỷ, Ban chỉ huy quân sự huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Bình Lục đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. Nội dung, phương thức, cách làm tiếp tục được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn. Các ngành đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức 38 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; xây dựng được 81 mô hình “Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nổi bật là các mô hình “Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh; thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, nhân đạo từ thiện.

Trên cơ sở những ý kiến tham luận của các tổ chức thành viên, Ban chỉ đạo chương trình PHHĐ huyện  Bình Lục xác định  6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Trong đó hướng vào những vấn đề mới, trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của  địa phương; tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển KT- XH, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

00653.MTS.Still001.jpg

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động huyện đã tổ chức cho các thành viên ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023./.

 


Trung tâm VH, TT&TT